Termeni și condiții

Termeni și condiții

INNOTEHNIC S.R.L.

 

1. Dispoziții generale

1.1. Termenii și condițiile generale, denumite în continuare „TCG”, stabilesc termenii și condițiile generale pentru comandarea echipamentelor, pieselor și serviciilor distribuite de compania INNOTEHNIC S.R.L. denumită în continuare „Vânzătorul”. Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris, livrările vor fi efectuate exclusiv în conformitate cu clauzele și condițiile stabilite în TCG, care vor deveni parte a contractului cel târziu la acceptarea livrării sau a executării de către cumpărător, chiar și în absența unei prevederi specifice.

1.2. Aspectele care nu sunt prevăzute în TCG vor fi guvernate de prevederile legale relevante.

1.3. Aceste TCG conțin regulile generale ale comenzii, precum și prevederile de bază ale contractului de livrare/contractare încheiat odată cu comanda între cumpărător și vânzător.

 

2. Comenzi

2.1. Vânzătorul acceptă comanda de la cumpărător în următoarele moduri:

 • prin poștă,
 • prin mijloace electronice;
 • sub forma unei comenzi scrise trimise prin fax,
 • personal sau sub forma unei comenzi telefonice plasate la serviciul clienți – de luni până vineri între 08:00 și 16:00.


2.2.
Cumpărătorul se obligă să indice în comenzile sale numele, numărul articolului și unitatea clară pe care o comandă (bucăți, m, kg, m2 etc.) și cantitatea adecvată pentru identificarea neechivocă a produselor comandate

2.3. În cazul în care cumpărătorul solicită livrarea comenzii sale (deoarece aceasta nu este inclusă în prețul produsului), acesta va indica pe comandă adresa exactă de livrare (cod poștal, oraș, stradă, număr etc.), data de livrare solicitată, intervalele zilnice de primire a mărfurilor, numele persoanei sau transportatorului autorizat să primească mărfurile și datele de contact ale persoanei care plasează comanda.

2.4. Cumpărătorul confirmă că vânzătorul își împarte unitățile de ambalare numai în comenzi separate, ceea ce poate duce la costuri suplimentare pentru cumpărător.

 

3. Încheierea contractului

3.1. Un contract de furnizare de bunuri/lucrări între părți se consideră încheiat după cum urmează:

 • În cazul în care părțile au convenit încheierea unui contract individual de livrare/contractare separat, la momentul semnării contractului individual de către ambele părți.
 • În cazul în care vânzătorul, la cererea cumpărătorului, a înaintat o ofertă cumpărătorului, comanda trimisă de către vânzător pentru comanda cumpărătorului va fi confirmată la momentul emiterii.
 • În cazul în care cumpărătorul (fără ofertă) a plasat o comandă în scris (prin poștă, fax, e-mail, livrare personală) către vânzător, la confirmarea comenzii de către vânzător sau la primirea de către cumpărător a produselor sau serviciilor incluse în comandă.
 • În cazul unei comenzi plasate verbal (personal sau telefonic) de către personalul serviciului clienți al vânzătorului, prin înregistrarea comenzii în sistemul integrat de guvernanță corporativă al vânzătorului.
 • Vânzătorul este obligat să îndeplinească orice comandă prin emiterea unei confirmări scrise a comenzii de către cumpărător, dar emiterea unei confirmări a comenzii nu este o condiție prealabilă necesară pentru livrare. În orice caz, contractul se încheie și cu livrarea/predarea bunurilor.


3.2.
Vânzătorul poate confirma:

 • În cazul comenzilor transmise de cumpărător prin poștă, fax sau e-mail, prin fax sau e-mail.
 • În cazul comenzilor plasate verbal (personal sau telefonic) de către cumpărător, în același timp cu înregistrarea comenzii de către personalul serviciului clienți al vânzătorului, pe suport de hârtie, personal, fax, e-mail sau fișă de lucru semnată/certificată.
 • Vânzătorul nu este obligat să trimită o confirmare a comenzii cumpărătorului în toate cazurile dacă comanda este îndeplinită în condiții neschimbate.

 

4. Modificarea comenzii (contractului)

4.1. La încheierea contractului între părți în conformitate cu clauza 3 de mai sus, modificarea acestuia poate fi efectuată numai de comun acord de către părți, în cazul achizițiilor personale, verbal sau în alt mod, numai în scris.

4.2. În cazul în care vânzătorul acceptă cererea de modificare a cumpărătorului pentru produse individuale care nu se află pe stoc, o va accepta numai până când partenerul furnizorului acceptă anularea sau modificarea comenzii respective fără consecințe juridice. În cazul în care partenerul furnizorului vânzătorului impune o taxă de modificare/anulare în legătură cu o modificare sau anulare a comenzii, vânzătorul are dreptul să transfere această taxă cumpărătorului. În cazul în care partenerul furnizorului nu acceptă modificarea/anularea transmisă de către vânzător, cumpărătorul va accepta bunurile și va plăti prețul de achiziție. Dispozițiile de mai sus se aplică, de asemenea, oricăror modificări ale comenzilor pentru un anumit produs care depășesc în mod semnificativ volumele obișnuite ale comenzilor cumpărătorului (cantitate suplimentară).

 

5. Produse

5.1. Produse distribuite de vânzător:

 • Produse în stocul vânzătorului” înseamnă produse într-o stare curată, nedeteriorată, disponibile comercial, corespunzătoare unității de înregistrare/vânzare a vânzătorului, cu accesorii obligatorii impuse de toate legile aplicabile.
 • Produse achiziționate la comandă de către vânzător: un produs curat, nedeteriorat, cu o unitate de vânzări corespunzătoare unității de înregistrare/vânzare a vânzătorului sau confirmarea de către vânzător, într-o stare care poate fi comercializată, cu un accesoriu obligatoriu impus de toate legile aplicabile.
 • Produse specifice și specializate: Individuale (de ex., nedistribuite de către vânzător, achiziționate pe baza nevoilor specifice ale cumpărătorului etc.) și speciale (de ex., în cazul produselor proiectate pentru cumpărător, fabricate/fabricate individual, transformate la cererea cumpărătorului etc.), prevalează acordul ad hoc separat al părților. Vânzătorul are dreptul să utilizeze condiții neobișnuite (comanda și modificarea acesteia, termenele de livrare, termenele de plată, garanția etc.) pentru produse individuale sau speciale.

 

6. Prețuri

6.1. Prețurile declarate în confirmarea curentă a vânzătorului vor fi înțelese ca prestație la sediul vânzătorului. În cazul în care cumpărătorul solicită livrarea produselor incluse în comanda sa, vânzătorul va specifica acest lucru separat în confirmare și va efectua livrarea în schimbul rambursării (de exemplu, servicii de coletărie, transport maritim etc.)

6.2. Vânzătorul va plăti taxa legală de mediu/ambalare pentru produsele și echipamentele introduse pentru prima dată pe piață în Ungaria.

6.3. În cazul reducerilor de prețuri sau alte condiții de discount anunțate de vânzător, discount-ul va dura pentru perioada specificată sau până la revocare, dar nu mai mult de un stoc specificat.

6.4. Toate prețurile incluse în oricare dintre ofertele, chitanțele sau tarifele vânzătorului vor fi nete, fără taxa pe valoarea adăugată. Prețul brut este indicat numai dacă este solicitat separat.

 

7. Condiții de livrare

7.1. În cazul în care produsele comandate de către cumpărător nu sunt primite la sediul vânzătorului, cumpărătorul poate solicita livrarea comenzii sale în baza unui acord individual. În cazul livrării de către vânzător, locul prestării este adresa de livrare specificată de către cumpărător.

 

8. Livrare și recepție

8.1. Bunurile comandate de către cumpărător vor fi livrate de către vânzător la adresa de livrare specificată în comanda cumpărătorului la momentul convenit cu cumpărătorul. Cumpărătorul poate modifica data livrării sau adresa de livrare numai înainte de începerea expedierii respective de către vânzător.

8.2. Cumpărătorul va asigura primirea bunurilor la momentul și adresa convenite, la discreția sa, iar reprezentantul cumpărătorului va certifica primirea bunurilor prin semnarea duplicatului documentului care însoțește transportul. Expeditorii utilizați de către vânzător pentru livrare vor efectua livrarea per loturi și recepția la cumpărător. La primirea transportului, reprezentantul cumpărătorului va verifica cantitatea lotului și integritatea ambalajului și va confirma acest lucru prin semnarea documentelor însoțitoare. Recepție cantitativă înseamnă verificarea numărului de colete sau a numărului de pachete indicate în documentele de însoțire a mărfurilor sau în documentele proprii ale transportatorului. În cazul în care cumpărătorul nu indică nicio deficiență în documentele vânzătorului sau ale expeditorului la momentul primirii, vânzătorul nu va accepta nicio plângere referitoare la lipsa bunurilor. La confirmarea de către cumpărător a recepției cantitative a transportului fără obiecțiuni, vânzătorul nu va mai accepta nicio reclamație privind lipsurile cantitative și deteriorarea ambalajelor.

8.3. În cazul în care livrarea bunurilor către cumpărător nu se efectuează cu succes din motive imputabile cumpărătorului, costurile următoarei livrări a bunurilor vor fi suportate din nou de către cumpărător, care va plăti și prețul produsului.

8.4. Înainte de expediere, cumpărătorul va informa vânzătorul cu privire la orice circumstanțe materiale care fac dificilă expedierea sau livrarea produsului către cumpărător (de exemplu, zonă restricționată, termen de intrare, adresă dificil de accesat, necesitatea permisului de intrare, lipsa echipamentului de manipulare a materialelor etc.). În cazul în care cumpărătorul nu face acest lucru, vânzătorul are dreptul să transfere cumpărătorului orice costuri suplimentare suportate de vânzător.

8.5. În cazul unui produs/echipament pe europalet, cumpărătorul va pune la dispoziție un europalet înlocuitor în stare bună. În caz contrar, vânzătorul va factura paletul, pe care cumpărătorul îl va plăti.

 

9. Termene de plată, metodă de plată

9.1. Plata de către cumpărător pentru bunurile/serviciile furnizate de către vânzător se poate face:

 • prin transfer (numai pentru clienții cu un contract de plată valabil sau o aprobare separată din partea vânzătorului)
 • în cazul unei prime relații cu clientul sau a unui client vechi, dar ca urmare a unei solicitări din partea vânzătorului,
 • plata în numerar solicitată de cumpărător.


9.2. În cazul plă
ții prin virament bancar, plata se va face la termenele de plată convenite anterior cu cumpărătorul sau în confirmarea comenzii emisă de vânzător, până la termenul indicat pe factură. Data plății se consideră data la care prețul achiziției apare în contul curent al vânzătorului. Vânzătorul va percepe penalități de întârziere de 10% pentru facturile neplătite până la data scadenței, pe care cumpărătorul le va plăti în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea cererii de dobândă.

9.3. În caz de întârziere a plății de către cumpărător, vânzătorul are dreptul de a iniția un ordin de plată împotriva cumpărătorului la discreția sa. În cazul unei întârzieri de plată, vânzătorul are dreptul să modifice termenul de plată amânat acordat cumpărătorului la plata imediată în numerar.

9.4. Orice obiecție la factura emisă de către vânzător în cazul livrărilor efectuate de către vânzător nu va îndreptăți cumpărătorul să rețină plata facturii. Vânzătorul acceptă orice obiecție la factura emisă de vânzător numai în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea facturii de către cumpărător, după care vânzătorul va lua măsurile necesare.

 

10. Proprietatea bunurilor, transferul creanțelor

10.1. Vânzătorul își rezervă dreptul integral de proprietate asupra produselor furnizate de acesta cumpărătorului până când cumpărătorul plătește întreaga sumă a prețului de achiziție (inclusiv TVA și taxa de transport). Pe baza celor de mai sus, proprietatea este transferată cumpărătorului după plata integrală a prețului de achiziție și a taxei de livrare.

10.2. Orice alte prevederi referitoare la produsele furnizate de către vânzător, în special gaj, garanție, transfer prin schimb, nu vor fi permise cumpărătorului până când prețul de achiziție nu a fost plătit integral. Cumpărătorul va notifica imediat vânzătorul cu privire la confiscarea produsului livrat de către vânzător în beneficiul unei terțe părți.

10.3. În cazul în care cumpărătorul are o obligație de plată restantă față de vânzător, cumpărătorul, la cererea vânzătorului, va returna sau va pune la dispoziția vânzătorului produsele pe care le deține, le livrează sau este în curs de livrare către în măsura în care există o cerere restantă. În absența executării voluntare, vânzătorul poate prelua produsul livrat de acesta fără nicio comandă separată de executare la locația produsului, caz în care cumpărătorul nu are dreptul la protecția proprietății împotriva vânzătorului în ceea ce privește produsul. Vânzătorul va avea dreptul să-i fie rambursate costurile suportate în legătură cu returnarea produsului către cumpărător.

 

11. Garanție

11.1. Vânzătorul va livra produsele/serviciile pe care le distribuie, în fiecare caz la o calitate care respectă standardele și specificațiile relevante. Vânzătorul va furniza certificatul de calitate și manualul cerute de lege pentru produse.

11.2. Vânzătorul va avea obligația de garanție pentru produsele furnizate de către vânzător. Perioada de garanție este de 12 luni de la data primirii bunurilor, cu excepția pieselor de uzură.

11.3. În cazul în care există o obiecție de calitate (defect material, defect de dimensiune, etc.) față de produsul comandat de către cumpărător și livrat de către vânzător, vânzătorul îl va investiga întotdeauna sau îl va pune pe furnizorul său să-l investigheze în cazul furnizării externe. În funcție de rezultatele inspecției, în cazul în care obiecția este acoperită de o garanție, vânzătorul își va îndeplini obligația, în caz contrar cumpărătorul va fi obligat să ramburseze costurile suportate.

11.4. Locul de executare a garanției va fi sediul vânzătorului.

 

12. Gestionarea reclamațiilor

12.1. Toate tipurile de reclamații (cantitative, calitative, factură etc.) vor fi acceptate de către vânzător numai în scris.

E-mail: office@innotehnic.ro
Adresa: 440049 Satu Mare, Str. Caisilor Nr.12.

12.2. În cazul în care vânzătorul a îndeplinit comanda cumpărătorului incorect, cumpărătorul va avea posibilitatea de a notifica vânzătorul cât mai curând posibil, dar în termen de maxim 3 zile lucrătoare. Următoarele cazuri sunt considerate execuție defectuoasă:

 • Există o discrepanță cantitativă între cantitatea de produse livrate și cantitățile (livrare incompletă sau excedentară) de pe conosamentul (factură, aviz de livrare) emis pentru transport, care nu au putut fi stabilite în momentul primirii mărfurilor.
 • Există o discrepanță între tipul de produse livrate și tipul de produse de pe certificat (factură, notă de livrare) emis pentru transport (livrare incorectă).
 • În ceea ce privește produsele livrate, cumpărătorul are o problemă de calitate (produs deteriorat etc.). În cazul unui defect de calitate sau ascuns, vânzătorul își asumă responsabilitatea în măsura în care cumpărătorul și vânzătorul îl pot imputa producătorului.
 • Produsul livrat nu are parametrii conveniți – de exemplu, culori diferite, calitate diferită, parametri tehnici diferiți etc. (livrare defectuoasă).


12.3. În cazul în care, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea transportului, cumpărătorul indică faptul că acesta nu este conform, vânzătorul va înlocui produsul la sediul său, dacă acesta este un produs în stoc
și produsul este în starea sa inițială și în ambalajul original. În cazul în care este un produs individual creat exclusiv pentru acesta, înlocuirea produsului va avea loc numai dacă furnizorul vânzătorului îndeplinește această cerință. Cumpărătorul va rambursa costurile suplimentare legate de înlocuire.

 

13. Limitarea răspunderii

13.1. Cu excepția reclamațiilor cantitative sau calitative, vânzătorul nu va fi răspunzător pentru daunele directe sau indirecte suferite de cumpărător în legătură cu executarea comenzilor primite.

13.2. Această limitare a răspunderii nu se aplică în cazurile de daune pentru care răspunderea nu poate fi limitată sau exclusă în mod valabil în conformitate cu prevederile legislației maghiare în vigoare la momentul daunei, care nu permit o derogare.

13.3. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru daune indirecte, pierderi de profit, pierderi de date, pierderi de utilizare și răspunderea sa va fi limitată la valoarea prețului de achiziție al produsului, cu excepția cazului în care se prevede altfel în contract și în cadrul clauzelor legale care nu permit o derogare.

 

14. Prelucrarea datelor

14.1. Vânzătorul va prelucra datele necesare pentru identificarea cumpărătorului în conformitate cu cerințele legale, numai în cadrul acestor Termeni și condiții generale, în scopul relațiilor comerciale. Furnizarea de date de către cumpărător în scopul încheierii contractului este voluntară pe baza principiului libertății contractuale.

14.2. Cumpărătorul consimte ca vânzătorul să prelucreze datele necesare și suficiente pentru identificarea cumpărătorului în scopul stabilirii contractului, monitorizării executării contractului, facturării taxelor care decurg din acesta și executării creanțelor aferente.

14.3. Politica detaliată a vânzătorului privind gestionarea datelor este disponibilă pe site-ul nostru www.innotehnic.ro

 

15. Alte dispoziții

15.1. Vânzătorul va păstra Termenii și condițiile generale principale la dispoziția cumpărătorilor săi în formă electronică (www.innotehnic.ro). Cu excepția cazului în care se convine altfel și în ceea ce privește orice alte aspecte care nu sunt reglementate în acordul dintre părți, cumpărătorul este de acord să respecte Termenii și condițiile generale ale vânzătorului în vigoare periodic prin comandarea oricărui produs.

15.2. În cazul în care orice clauză a Termenilor și condițiilor generale ale vânzătorului în vigoare din când în când este considerată nevalidă, aceasta nu va invalida celelalte definiții.

15.3. Părțile se obligă reciproc să trateze ca secret de afaceri orice informații de care iau cunoștință cu privire la organizarea, procedura și afacerile celeilalte părți pe parcursul derulării contractelor încheiate între ele. Părțile sunt responsabile pentru aplicarea acestei dispoziții de către angajații lor. În cazul încălcării acestei obligații, partea vătămată poate introduce o acțiune împotriva părții în culpă.

15.4. Părțile se vor notifica reciproc în scris cu privire la orice modificare a datelor lor principale (sediul, website, numărul de înregistrare fiscală, numărul de înregistrare al societății, numărul contului bancar, numărul de telefon și fax, adresa de e-mail, persoana de contact etc.).

15.5. Aspectele nereglementate în aceste TCG vor fi reglementate de Codul Civil în vigoare periodic, Codul Comercial în vigoare periodic și prevederile Decretului 45/2014. (II.26.) Decret guvernamental.

15.6. Aceste TCG intră în vigoare de la data de mai jos, și înlocuiesc și abrogă orice condiții comerciale generale anterioare aplicate de către vânzător. Aceste TCG vor guverna executarea tuturor comenzilor primite de către vânzător după data de mai jos.

 

Data intrării în vigoare: 1 iulie 2018