Produsele noastre

Afișați filtrul

Controlul vitezei

Prin utilizarea motoarelor cu frecvență controlată pentru pompele și ventilatoarele echipamentelor de vopsire, cantitatea de medii transportate poate fi adaptată cu precizie la cerințele tehnologice.

Exemple de astfel de condiții de funcționare includ pornirea, faza de preîncălzire, perioada de putere redusă, timpul de manipulare, perioada de indisponibilitate a echipamentului, ieșirea sau oprirea.

Pe lângă economiile considerabile de energie electrică, apă sau substanțe chimice, se poate preconiza că costurile de încălzire, întreținere și service vor sădea și funcționarea va fi mai confortabilă.

Solicitați ajutorul experților INNOMONTAGE Kft pentru alegerea celei mai bune soluții pentru optimizarea cererii de energie a liniei de tratare a suprafeței existente sau viitoare.