Produsele noastre

Afișați filtrul

Unități de recuperare a solventului, agenți curățare pentru pistoale

Curățarea pistoalelor de pulverizare este cea mai prudentă activitate care pune în pericol sănătatea lucrătorului și mediul. Adesea, atunci când vopsiți, pistolul de pulverizare se înfundă sau „scuipă”, caz în care vopseaua trebuie lustruită și stratul revopsit. Contactați INNOMONTAGE Kft pentru asistență în selectarea celui mai potrivit echipament de curățare cu pistol manual, semi-automat sau automat, care vi se potrivește cel mai bine.

Eliminarea diluanților colectați în timpul curățării echipamentului de vopsire prin pulverizare este nu numai costisitoare, ci și o sarcină foarte importantă (colectarea deșeurilor periculoase, transport, eliminare). O alternativă economică este instalarea de echipamente de recuperare a solvenților.

Dispozitivul FORMECO de recuperare a solvenților purifică 15 l, 30 l, 60 l sau 120 l de solvent uzat în timpul unui singur schimb. Prin urmare, trebuie să plătiți numai pentru achiziționarea noului diluant, dar nu trebuie să plătiți și pentru eliminare. Diluantul distilat este un distilat incolor, uscat, perfect pentru curățarea pulverizatoarelor de vopsele.